Bedrijven gebruik 33% meer SaaS apps

29 mei 2017

Gemiddeld maken bedrijven dagelijks gebruik van 16 verschillende Software-as-a-Service (SaaS) apps. Dit is 33% meer dan in 2016.

Dit blijkt uit onderzoek van BetterCloud, leverancier van een platform voor het beheren van SaaS applicaties, onder ruim 1.800 IT-professionals. 73% van de bedrijven verwacht dat in 2020 meer dan 80% van hun apps SaaS gebaseerd zullen zijn. Onder MKB’ers ligt dit percentage op 44% en onder middelgrote tot grote bedrijven op 29%. Na 2022 verwacht 86% van de bedrijven dat meer dan 80% van de apps SaaS zijn.

SaaS-powered Workplace

38% van de respondenten geeft aan dat hun organisaties al bijna volledig op SaaS draait. Dit noemt BetterCloud ook wel de ‘SaaS-powered Workplace’. Van de apps die in een dergelijke workplace worden gebruikt wordt gemiddeld 62% door de eigen IT-afdeling beheerd, terwijl het beheer van de overige apps is uitbesteed.

Wie over een SaaS-powered Workplace beschikt, geeft:

  • 7% vaker aan dat SaaS kosten bespaard
  • 8% vaker aan dat SaaS communicatie versterkt
  • 31% vaker aan dat SaaS de werknemerstevredenheid vergroot
  • 52% vaker aan dat SaaS helpt beter talent aan te trekken

Meer SaaS apps in gebruik

Ook gebruiken bedrijven met een SaaS-powered Workplace gemiddeld fors meer SaaS apps dan organisatie die hier niet over beschikken. Waar organisaties gemiddeld 16 verschillende SaaS apps gebruiken, ligt dit aantal onder bedrijven met een SaaS-powered Workplace op 34.

Respondenten die stellen dat hun apps al bijna volledig SaaS gebaseerd zijn vinden het afstemmen van beheerdersrechten op de activiteiten van IT-beheerders 3,5 maal vaker een uitdaging dan andere IT-professionals. Daarnaast vinden deze respondenten:

  • het beheren van externe toegang tot applicaties drie maal vaker een uitdaging;
  • het automatiseren van repetitieve taken in een app 2,5 maal vaker een uitdaging.

Rapport

Meer informatie is te vinden in het ‘The 2017 State of the SaaS-Powered Workplace Report’ van BetterCloud.

Pin It on Pinterest

Share This