Fortinet bindt strijd aan met tekort security-professionals

23 februari 2017

Fortinet maakt bekend dat het zijn training- en certificeringsprogramma Network Security Expert (NSE) kosteloos openstelt voor iedereen. Fortinet maakt hiermee een reuzensprong in de ontwikkeling van uiterst gewilde en lucratieve beveiligingskennis, zodat een nieuwe lichting professionals kan profiteren van de groeiende markt voor ICT-beveiliging. Fortinet biedt per direct toegang tot NSE-trainingen op niveau 1. In het tweede kwartaal van 2017 volgen trainingen op niveau 2 en 3. 

Een einde maken aan het tekort aan beveiligingsvaardigheden

Volgens recente rapporten is er sprake van een enorm tekort aan professionals met de vaardigheden die nodig zijn voor het bestrijden van cyberbedreigingen, die sterk in aantal en complexiteit toenemen. Als gevolg van dit tekort kunnen bedrijven niet het personeel aantrekken dat nodig is om hun medewerkers, data, investeringen en bedrijfsresultaat te beschermen tegen cyberaanvallen.

Fortinet spant zich al jarenlang in om de bewustwording rond, en kennis van het wereldwijde bedreigingslandschap te vergroten. Zijn in 2015 gelanceerde NSE-programma is in korte tijd uitgegroeid tot de norm op het gebied van beveiligingstraining en -certificering. Het programma voorziet in voortdurende training van beveiligingsprofessionals in alle delen van de wereld en draagt bij aan het terugdringen van het tekort aan beveiligingsvaardigheden.

Een beproefd trainingaanbod voor aanstormend beveiligingstalent

Als primair programma voor het ontwikkelen en op peil houden van de vaardigheden van de werknemers, partners en eindgebruikers van Fortinet hanteert het NSE-programma diverse trainingniveaus. Dit omvat alles van de basisbeginselen van de beveiliging en een algemene historische context tot geavanceerde strategieën voor de implementatie van beveiligingsoplossingen en technische concepten. Dankzij de speciale opzet van dit programma heeft Fortinet wereldwijd al meer dan 50.000 NSE-certificaten uitgereikt.

De sterke vraag naar de NSE-trainingen van Fortinet heeft de aanzet gegeven tot de oprichting van de Network Security Academy voor instellingen in het basis-, middelbaar en voortgezet onderwijs. Deze werken met Fortinet samen en gebruiken de inhoud van het NSE-programma voor de ontwikkeling van trainingen in cyberbeveiliging. Momenteel bieden scholen in 46 landen dergelijke training aan.

Niveau NSE 1 heeft betrekking op de basisbeginselen van netwerkbeveiliging en schetst een historische context van de beveiligingsmarkt. Niveau NSE 2 gaat in kerncomponenten van de beveiliging die een oplossing bieden voor de problemen die in NSE 1 aan bod kwamen. Niveau NSE 3 biedt een gedetailleerde kijk op geavanceerde beveiligingsoplossingen en -mechanismen die bescherming bieden tegen specifieke cyberbedreigingen en aanvalstechnieken.

Schaars talent

Filip Savat, country manager Fortinet Belux: “Bedrijven hebben last van een steeds vijandiger bedreigingslandschap. Ze investeren volop in de beveiliging van hun ICT-omgeving, maar hebben er grote moeite mee om het schaarse talent aan te trekken dat nodig is voor de implementatie en het beheer van hun beveiligingsoplossingen. Als brancheleider ziet Fortinet het als zijn verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van beveiligingsvaardigheden te stimuleren en een einde te maken aan het tekort aan beveiligingsexpertise. Door het openstellen van onze Network Security Expert-programma kan iedereen nu een beroep doen op ons trainingsaanbod. Dit biedt nieuwe kansen voor huidige en toekomstige professionals in ICT-beveiliging wier vaardigheden van doorslaggevend belang zijn voor de verdere groei van de digitale economie.”

Pin It on Pinterest

Share This