Nieuwe juridische actie Oracle tegen Google over Android (video)

15 februari 2017

Oracle en Google strijden al zeven jaar over de vraag of Google in Android gebruik maakt van code waarop Oracle auteursrechten doet gelden.

De juridische strijd is onlangs een nieuwe fase ingegaan, zoals blijkt uit deze video van het Amerikaanse zakenblad Fortune.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor and consultant @ Belgium Cloud, IDCA, SDIA/Green IT Amsterdam and Mepax

Pin It on Pinterest

Share This