Testen zelfrijdende auto’s vraagt om specifieke kennis

30 augustus 2016

Naar aanleiding van recente ongevallen met zelfrijdende auto’s waarschuwt SQS Software Quality Systems, ‘s werelds grootste leverancier van softwarekwaliteitsservices, dat de snelle introductie van zelfrijdende auto’s, het gebruik van enthousiaste leken als testers en een gebrek aan regelgeving de sector blootstellen aan extra risico’s. 

Nu autofabrikanten en technologiebedrijven staan te popelen om zelfrijdende auto’s op de weg te brengen, dringt SQS aan op meer specialistische, onafhankelijke tests in complexe situaties, meer begrip van het rijgedrag van enthousiaste bestuurders en opleidings- en certificeringssystemen om de veiligheid van zelfrijdende auto’s verder te verbeteren.

“De drang naar implementatie van autonome voertuigsystemen is begrijpelijk, maar de veiligheid mag daarbij niet uit het oog worden verloren”, stelt Jeri Smith, Chief Executive Officer van SQS-USA. “Het wordt steeds belangrijker dat onafhankelijke tests worden uitgevoerd voordat autoliefhebbers deze technologie mogen gebruiken. Door herhaalde tests waarbij ook de onwaarschijnlijkste situaties worden beoordeeld kan software 99% zekerheid bieden. Om ongevallen geheel te voorkomen, moeten bestuurders echter ook specifiek worden opgeleid voor het bedienen van deze geavanceerde voertuigen.

Autoliefhebbers zijn enthousiast over het rijden met autonome voertuigen en steunen de fabrikanten ervan onvoorwaardelijk.  Gebrek aan opleiding en overmatig vertrouwen kunnen echter leiden tot overhaaste experimenten met onvoorspelbare gevolgen. In de luchtvaart wordt de automatische piloot al jaren gebruikt, maar daar gebeuren nooit ongelukken mee omdat de piloot en copiloot grondig zijn opgeleid en weten wanneer ze moeten ingrijpen.”

“Door de vooruitgang op het gebied van sensoren en chips zijn zelfrijdende auto’s in staat om betere beslissingen te nemen dan mensen, die nu eenmaal niet elke dag even scherp zijn”, aldus M.S. Subramanian, Director of Connected Cars bij SQS.  “Tesla deelde onlangs de informatie dat één bevestigd dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden bij 130 miljoen mijl met de automatische piloot, tegenover één dodelijk ongeval bij 90 miljoen mijl met menselijke bestuurders. Dat onderstreept het veiligheidspotentieel van deze auto’s.

Om dit potentieel waar te maken, moeten fabrikanten meer doen dan bestuurders vragen om op te blijven letten en hun handen aan het stuur te houden”, vervolgt Subramanian. “Fabrikanten moeten door middel van tests kunnen controleren of hun instructies worden opgevolgd.  De veiligheid in de auto moet worden verbeterd om het ongevalsrisico verder te verkleinen.”

Volgens Subramanian kunnen de risico’s worden verminderd als fabrikanten en de Amerikaanse verkeersveiligheidsorganisatie (NHTSA) zich samen inzetten voor de ontwikkeling en handhaving van strengere regels, inclusief meer simulatietests van auto’s met radarsystemen, camera’s en stuurwielsensors.

“De camera is bijvoorbeeld een optisch systeem, vergelijkbaar met het menselijke oog”, legt Subramanian uit. “In het donker of bij een sneeuwstorm hebben de camera’s het moeilijk. Dergelijke kwesties moeten in een laboratorium worden gesimuleerd en opgelost voordat met de auto wordt gereden.”

SQS werkt momenteel met veel wereldwijde autofabrikanten van zelfrijdende auto’s samen aan de ontwikkeling van hun kwaliteitsbewakingsprogramma’s.

Pin It on Pinterest

Share This