Trage apps frustrerend en kostbaar

12 juli 2016

Nimble Storage, leverancier van Predictive Flash storage oplossingen, heeft onderzoek laten doen naar de impact van trage toepassingen op werknemers en organisaties. Uit dit onderzoek blijkt dat de frustratie onder werknemers hoog is, maar dat het probleem door IT-managers wordt onderschat, terwijl de kosten opmerkelijk hoog kunnen uitvallen. De uitkomsten van het onderzoek suggereren dat in de VS alleen al jaarlijks 7,5 miljard US dollar aan manuren verloren gaat, doordat werknemers moeten wachten tot hun app geladen is.

In het Mind The Gap rapport, gebaseerd op onderzoek door Oxford Economics onder bijna 3000 IT professionals en gebruikers in de VS, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Zuidoost Azië, geeft bijna de helft van de ondervraagde werknemers aan dat ze gemiddeld dagelijks 10 procent van hun tijd (zo’n 48 minuten) kwijt zijn aan wachten tot software is geladen. 41 procent van de gebruikers geeft zelfs aan dat ze sommige software helemaal niet meer gebruiken, omdat het simpelweg te traag is.

Het rapport constateert dat werkgevers niet alleen het probleem onderschatten, maar dat ze ook geen helder beeld hebben van de impact op de organisatie. In het onderzoek wordt trage e-mail bijvoorbeeld door gebruikers genoemd als de belangrijkste oorzaak van productiviteitsverlies. Gebruikers noemen e-mail zelfs als de belangrijkste toepassing die het concurrentievermogen en het serviceniveau naar de klanten bepaalt. Toch staat e-mail bij IT-managers niet bijster hoog op de urgentielijst: niet meer dan de helft van de ondervraagde IT-managers beoordeelt de prestaties van hun e-mail-toepassingen als “uitstekend” of “bovengemiddeld”.

Opmerkelijk is ook dat IT-managers denken dat de slechte prestaties aanzienlijke of zelfs enorme gevolgen hebben voor de reputatie van het betreffende softwaremerk, terwijl gebruikers juist vaak geneigd zijn de schuld bij hun werkgever te leggen. Daarbij valt op dat de tolerantie voor trage software afneemt naarmate de werknemers jonger zijn: zogenaamde Millenials zijn in het onderzoek meer uitgesproken in hun frustratie dan oudere werknemers. Voor het aantrekken en behouden van talent kan dit grote gevolgen hebben.

Om de frustraties over wachttijden te verlichten, doet Nimble Storage drie aanbevelingen:

  • Breng in kaart welke applicaties de meeste frustratie veroorzaken bij werknemers.
  • Breng in kaart waar in de organisatie data-intensieve processen plaatsvinden die de business in potentie kunnen vertragen.
  • Zorg dat de data infrastructuur van de organisatie zorgvuldig wordt doorgelicht om te bepalen welke vertragingen de meest problemen kunnen veroorzaken.

De vijf belangrijkste oorzaken van trage en onbereikbare applicaties zijn door Nimble Storage in kaart gebracht in het rapport Can Machine Learning Prevent Application Downtime, waarin tevens wordt toegelicht hoe machine learning en voorspellende analyses problemen kunnen voorkomen en prestaties en beschikbaarheid kunnen verbeteren.

document

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This