Niet waar. “De cloud” is eigenlijk een verzamelnaam, net zoals “de mens”. Er zijn allerlei maten, soorten en types mensen. Bij cloud computing is de diversiteit ook groot, maar wel in te delen in verschillende lagen, modellen en aanbieders.

  1. Ten eerste zijn er bij cloud computing drie verschillende lagen te onderscheiden: IaaS, PaaS en SaaS. IaaS is de onderste laag die bestaat meestal uit gevirtualiseerde infrastructuur zoals servers, storage en netwerkapparatuur. De laag daarboven (PaaS) zorgt voor een platform waarop softwareontwikkelaars hun eigen applicaties kunnen bouwen. SaaS is de laag waarop applicaties worden aangeboden. Een voorbeeld van SaaS is bijvoorbeeld webmail of Salesforce.
  2. Ten tweede zijn er verschillende modellen : Private, Public en Hybride. Een Private cloud is een cloudomgeving die door één bedrijf wordt gebruikt, en deze kan in het eigen datacenter of in een shared datacenter gehost worden, volledig in eigen beheer of in outsourcing. Bij een Public cloud wordt de omgeving gedeeld door meerdere afnemers, uiteraard zonder dat ze op elkaars omgeving kunnen kijken. Een Hybride cloud is een combinatie tussen een Private en Public cloud.
  3. Ten derde zijn er natuurlijk verschillende aanbieders van cloud diensten. Dat varieert van zeer grote spelers die wereldwijd diensten aanbieden, zoals Google en Amazon, tot datacenters met een lokaal cloud aanbod. Elke aanbieder onderscheidt zich in aanbod, prijs en kwaliteit.

Capex versus Opex een veelgehoorde uitdrukking bij Cloud computing, maar wat betekend dit nu juist?

Kapitaaluitgaven (CAPEX of capex) zijn uitgaven of te creëren toekomstige uitkeringen. Kapitaal uitgaven worden gedaan wanneer een bedrijf geld uitgeeft, hetzij om vaste activa te kopen of om toe te voegen aan de waarde van bestaande vaste activa met een levensduur die verder reikt, dan het belastbare jaar. Capex worden gebruikt om een bedrijf te verwerven of fysieke activa te upgraden, zoals apparatuur, onroerend goed, of industriële gebouwen.

Operationele kosten, huishoudelijke uitgaven, de operationele uitgaven of OPEX zijn de lopende kosten voor het runnen van een product, bedrijf, of het systeem. Haar tegenhanger, de kapitaaluitgaven (CAPEX), zijn de kosten van de ontwikkeling of het verstrekken van niet-verbruikbare onderdelen voor het product of systeem. Bijvoorbeeld de aanschaf van een kopieerapparaat is de CAPEX, en de jaarlijkse kosten voor papier en toner is de OPEX. Voor grotere bedrijven, kunnen OPEX ook de kosten van de werknemers en facilitaire kosten zoals huur en nutsvoorzieningen zijn.

Pin It on Pinterest