Termen die veel gebruikt worden wanneer er over de hedendaagse cloud proposities wordt gesproken zijn SaaS, PaaS en IaaS. Met SaaS (Software as a Service) worden web-based applicaties bedoeld die direct via het internet aangeboden worden. De gebruiker heeft alleen een verbinding naar de omgeving, meestal via het internet, nodig om direct gebruik te kunnen maken van de applicatie. Denk hierbij aan applicaties als Hotmail, Facebook, Twitter en Salesforce.

Bij PaaS (Platform as a Service) gaat de dienst verder. Er worden geen applicaties aangeboden, maar platformen als Linux of Windows. De Ondernemer krijgt de beschikking over de server die hij vervolgens verder naar eigen inzicht kan inrichten voor de gewenste doeleinden. Onderliggende infrastructuur als netwerkverbindingen, verbindingen met het internet en de resources als CPU, geheugen en storage worden naar behoefte afgenomen bij de provider.

Als er voor IaaS (Infrastructure as a Service) wordt gekozen worden alleen de resources afgenomen. De ondernemer is vrij een eigen besturingsysteem te installeren op de afgenomen resources.

Met name de laatste twee bieden voordelen van flexibiliteit en schaalbaarheid. Er hoeft niet zelf geïnvesteerd te worden in eigen apparatuur en men hoeft zich geen zorgen meer te maken over uitval van hardware, koeling of netwerkverbindingen. Hiervoor zorgt de cloudprovider, wel afhankelijk van de SLA die hij aanbiedt. Ook de schaalbaarheid heeft natuurlijk wel behoorlijke voordelen. Met name bij websites en webapplicaties is bij de eerste opzet de precieze belasting van de servers niet bekend. Vaak wordt daarom flink overgedimensioneerd bij het ontwerp van een omgeving waarin dedicated servers worden ingezet. Bij een cloudpropositie kunt u beginnen met wat op dat moment nodig is. Blijkt een server naar verloop van tijd meer resources nodig te hebben omdat de applicatie goed aanslaat, dan kunnen deze eenvoudig worden toegevoegd binnen de cloudserver.

Pin It on Pinterest